Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

botaka
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viagronsaker gronsaker
botaka
Jakże mam nie być wilkiem stepowym i obdartym pustelnikiem, skoro żyję w świecie, którego celów nie podzielam, którego radości są mi wszystkie – obce.
— Hermann Hesse
Reposted fromvaka vaka viakwiatywewlosach- kwiatywewlosach-
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy

July 05 2015

botaka
6047 6c4d
Reposted bybarley barley

July 04 2015

botaka
2644 deaf
Reposted byblack-rabbit black-rabbit

July 02 2015

botaka
I can't
botaka
7271 299a 500

July 01 2015

botaka
5129 2f80
Reposted byCarridwenelentarieKrowiPlacekHigh-KeyhoernchenkotzeFalkakosfraufledermausDieKleineMyrashfaelPewPowekeliasAnkhemakrosIntesofakanteirukandjisyndromePuck152TokyoMEWSlikeabossCannonballabsolutelyfuckingnotanastasie
botaka
5126 0a82 500
Reposted byUnrealUnrealityalainaKrowiPlacek
botaka
3684 722d 500
Reposted frommental-cat mental-cat viainherownway inherownway
botaka
0090 e401
botaka
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaburdel burdel
botaka
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viamisiaczek95 misiaczek95
botaka
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk, "O lęku"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viainherownway inherownway

June 25 2015

botaka
0350 6af9
Reposted fromechium echium viakwiatywewlosach- kwiatywewlosach-
botaka
Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko
botaka
"Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie."
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viakwiatywewlosach- kwiatywewlosach-
botaka
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainherownway inherownway
botaka
4160 1e8c
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viainherownway inherownway
botaka
1521 31d9 500
Reality vs. Me ;)
Reposted byazile1 azile1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...